Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2013

carramba
9312 4686
Reposted fromdziewcze dziewcze viacloser- closer-
carramba
TAJEMNICZA SIŁO, KTÓRA WSZYSTKO PSUJESZ..


odpierdol się 
Reposted frombrokensmile brokensmile viaboringsoup boringsoup
carramba
Kocham spać.
Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway
1507 d8aa
Reposted fromaradiamegido aradiamegido

June 13 2013

carramba
carramba
Good thing Penny doesnt have a dog.
(via humortube)
carramba
carramba
Żeby przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens. Żeby chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś cel.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromexize exize viaaddicted addicted
carramba
Jeszcze jedno rozczarowanie, prawda?
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaaddicted addicted
carramba
"...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów."

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaaddicted addicted
carramba
3956 f8ba 500
tru
Reposted fromsidesign sidesign viaaddicted addicted
carramba
Bóg stworzył kobietę i spierdolił mężczyznę
— Manuela Gretkowska
Reposted fromczerwiec czerwiec viaaddicted addicted
carramba
Nie, nie jestem mściwa. Ja tylko lubię wynagrodzić swój ból.
Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx viaaddicted addicted
carramba
carramba
- potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem? 
- 'morze'. i niech każdy sobie wybierze, przez jakie 'żet'.
— marek dyjak w wywiadzie dla przekroju nr 12/2013
carramba
2358 7ca9
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaparamour paramour
carramba
3093 56df
Reposted frommartmax martmax viaparamour paramour
carramba
Nie odkładaj mnie na potem, bo potem mnie już nie będzie.
Reposted fromherside herside viaparamour paramour
carramba
3006 62a9

awrr
Reposted fromtoc toc viaaddicted addicted
carramba
'Kurwa. Kurwa, everything, kurwa, kurwa.'
— Jakub Żulczyk.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl